h

Eerste meespreekavond SP Raalte over verkiezingsprogramma 2010

13 maart 2009

Eerste meespreekavond SP Raalte over verkiezingsprogramma 2010

Veel lof voor werk van commissies

De SP Raalte wil zoveel mogelijk leden en sympatisanten betrekken bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Uit bestuur en leden zijn commissies gevormd die voorstellen doen. Tot juli komen er vier avonden waarop alle leden uitgenodigd zijn om commentaar te leveren op de voorstellen. Gisteravond, donderdag 12 maart was de eerste avond. De onderwerpen waren: 1. openbare ruimte en vervoer 2. wonen.

Beide commissies hadden grondige studie gemaakt van het onderwerp door na te gaan welke punten van het oude verkiezingsprogramma inmiddels gerealiseerd waren en wat er dus nog te doen over was gebleven. Daarbij hadden ze natuurlijk ook de gemeentelijke begroting en het jaarverslag geraadpleegd. Op grond daarvan had de commissie openbare ruimte en vervoer 6 speerpunten geformuleerd, de commissie wonen maar liefst 13.
Ter vergadering deelde de voorzitter ook relevante onderdelen uit het vorige verkiezingsprogramma van CDA en VVD uit, ter lering ende vermaak.
De commissieleden kregen eerst gelegenheid hun keuzes toe te lichten en daarna ontspon zich een geanimeerde discussie. Gerrit Kelder poneerde als stelling dat er altijd al woningnood geweest was en gaf in grote lijnen een overzicht van de woningbouw vanaf de negentiende eeuw. De commissie openbare ruimte en vervoer had zich geconcentreerd op de diverse verkeersnetwerken in de gemeente, wees knelpunten daarin aan en bepleitte (opnieuw) de vervanging van de het betaald parkeren door een parkeerschijf. De commissie wonen verzette zich onder andere tegen sloop, bepleitte voorrang van bouw voor mensen met lage inkomens en verbetering van de leefbaarheid. Beide commissies kregen een aantal suggesties en aanbevelingen mee en zullen hun tweede versie in de loop van september/oktober presenteren.
Als gast en onderzoeker waren twee studenten van de School voor Journalistiek aanwezig die, daartoe uitgenodigd door de vergadervoorzitter, zich op zeer positieve wijze mengden in het debat.
De voorzitter meldde dat hij grote verschillen had gezien in wat andere partijen in hun verkiezingsprogramma's beloofd hadden en het feitelijke beleid dat in het college met steun van de meerderheid gevoerd was. Hij stelde voor om als onderdeel van de verkiezingscampagne daar een zwartboek over samen te stellen. Dat voorstel kreeg unanieme bijval.
Alle deelnemers toonden zich zeer tevreden over de gang van zaken en er was veel lof voor het werk van de commissies.
De volgende avond is op 9 april, weer in Swaenewoerd. De onderwerpen zijn:cultuur en onderwijs. Alle leden en sympatisanten zijn expliciet uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Wie van te voren de stukken wil ontvangen kan zich melden bij de afdelingsvoorzitter. Bij haar kunt u ook de stukken van de verleden avond nog opvragen.

U bent hier