h
25 februari 2014

Nacht van de vluchteling

SP afd. Raalte en Olst-Wijhe loopt nu voor de derde keer mee met de Nacht van de Vluchteling om zoveel mogelijk geld op te halen voor vluchtelingen en ontheemden.

Dit jaar gaan we 40 kilometer lopen om geld in te zamelen voor de grootste humanitaire crisis van dit moment: Syrië.

Leden zijn welkom om mee te lopen met het team van SP Raalte en Olst-Wijhe.
Als je zelf niet in de gelegenheid bent mee te lopen wil je ons dan sponsoren?

Lees verder
20 februari 2014

Harry van Kampen stelt zich voor

In de afgelopen raadsperiode hebben wij ons ingezet voor de mensen, omdat wij vinden dat mensen het belangrijkst zijn. Zo heeft de SP regelmatig kritische vragen gesteld en moties ingediend. Bij sommige daarvan heeft de SP andere fracties meegekregen, bij andere bleef zij alleen staan. DeSP houdt de gang van zaken echter scherp in het oog en laat van zich horen waar dat nodig is.

Lees verder
20 februari 2014

Anke Hoeneveld stelt zich voor

Beste mensen, ik ben Anke Hoeneveld. Het motto van ons verkiezingsprogramma is: mensen gaan vóór beton en asfalt. En dat motto is me op het lijf geschreven. Wie mensen zegt, zegt zorg. Een groot deel van mijn leven heb ik te maken gehad met regelgeving in verband met zorg. Ik mag zeggen dat ik weet waar het over gaat. Raalte heeft een redelijk sociaal beleid, maar dat staat op de tocht en daar wil ik wat aan doen. Iedereen die dat nodig heeft, heeft recht op zorg.

Lees verder
20 februari 2014

Engbert de Haan stelt zich voor

Ik ben Engbert De Haan. Ons verkiezingsprogramma is geschreven met de volgende drie uitgangspunten: de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit. Menselijke waardigheid is zeer belangrijk bij de onderwerpen zorg, sociale woningbouw en armoedebestrijding.

Lees verder
20 februari 2014

Lucas Dijk stelt zich voor

Dank je wel Peter, inderdaad mensen, geloof dat maar, dat ik in de weg zal staan als het geld niet goed besteed gaat worden. Dames en Heren, ik ben Lucas Dijk. Ik ga beroepshalve met cijfers en getallen om, dus met financiën. Het is me een doorn in het oog hoe in deze gemeente soms geld over de balk wordt gegooid. Ik maak me er sterk voor om dat te veranderen als ik in de Raad kom. Geen geld meer voor prestigeobjecten, maar geld voor de mensen. Ik noem een paar punten waar ik bijzonder op ga letten:

Lees verder
17 februari 2014

Gebazel van Balthazar

dinsdag 15 april

Knoop van mijn gulp

Lees verder
17 februari 2014

Olst-Wijhe (afdeling in wording)

In dit blog komen binnenkort mededelingen en/of wetenswaardigheden met betrekking tot de afdeling (in oprichting) Olst-Wijhe

Lees verder
17 februari 2014

SP Raalte start de campagne

2014-02-15 Vandaag start de SP in Raalte de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder
30 januari 2014

Het plakken is begonnen

In het Raaltese verschijnen inmiddels de eerste posters voor de aanstaande raadsverkiezingen.

plakken_1Lees verder

Pagina's