h
13 maart 2014

Debat in Heino

Gisteravond was Harry van Kampen bij een goed bezocht debat in Heino.
Volgens Harry kan je als je Heino leefbaar wil houden het beste op de SP stemmen. De andere partijen hebben hun mond vol over werkgelegenheid maar overal worden banen wegbezuinigd en rest er alleen nog verplicht vrijwilligerswerk. Daar krijg je geen brood mee op de plank.

Lees verder
12 maart 2014

Politiek debat in het Annahuis in Raalte.

Dinsdagavond was Engbert de Haan, voorzittervan de afdeling Raalte, woordvoerder namens de SP bij het debat in het Annahuis.
Lees verder
6 maart 2014

Tamara bij het jongerendebat Landstede

Het jongerendebat bij Landstede MBO in Raalte was een succes, veel studenten leefden mee met de stellingen.

Lees verder
5 maart 2014

Actie voor het behoud openbaarvervoer Overijssel

Alle bushalteborden worden deze nacht voorzien van protestzakken.

Lees verder
2 maart 2014

Campagne in carnavalssfeer

Onze kandidaten stelden zich gisteren voor in Heeten

Lees verder
25 februari 2014

Tamara de Haan stelt zich voor

Ik ben Tamara de Haan. Ik ben 21 jaar oud en erg betrokken bij de politiek. Ik ben heel rood, niet alleen omdat ik rood haar heb, maar ook omdat mijn hart rood is en ik graag wil dat mensen een normaal leven kunnen leiden.

Lees verder
25 februari 2014

Nacht van de vluchteling

SP afd. Raalte en Olst-Wijhe loopt nu voor de derde keer mee met de Nacht van de Vluchteling om zoveel mogelijk geld op te halen voor vluchtelingen en ontheemden.

Dit jaar gaan we 40 kilometer lopen om geld in te zamelen voor de grootste humanitaire crisis van dit moment: Syrië.

Leden zijn welkom om mee te lopen met het team van SP Raalte en Olst-Wijhe.
Als je zelf niet in de gelegenheid bent mee te lopen wil je ons dan sponsoren?

Lees verder
20 februari 2014

Harry van Kampen stelt zich voor

In de afgelopen raadsperiode hebben wij ons ingezet voor de mensen, omdat wij vinden dat mensen het belangrijkst zijn. Zo heeft de SP regelmatig kritische vragen gesteld en moties ingediend. Bij sommige daarvan heeft de SP andere fracties meegekregen, bij andere bleef zij alleen staan. DeSP houdt de gang van zaken echter scherp in het oog en laat van zich horen waar dat nodig is.

Lees verder
20 februari 2014

Anke Hoeneveld stelt zich voor

Beste mensen, ik ben Anke Hoeneveld. Het motto van ons verkiezingsprogramma is: mensen gaan vóór beton en asfalt. En dat motto is me op het lijf geschreven. Wie mensen zegt, zegt zorg. Een groot deel van mijn leven heb ik te maken gehad met regelgeving in verband met zorg. Ik mag zeggen dat ik weet waar het over gaat. Raalte heeft een redelijk sociaal beleid, maar dat staat op de tocht en daar wil ik wat aan doen. Iedereen die dat nodig heeft, heeft recht op zorg.

Lees verder
20 februari 2014

Engbert de Haan stelt zich voor

Ik ben Engbert De Haan. Ons verkiezingsprogramma is geschreven met de volgende drie uitgangspunten: de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit. Menselijke waardigheid is zeer belangrijk bij de onderwerpen zorg, sociale woningbouw en armoedebestrijding.

Lees verder

Pagina's