h
24 juni 2019

Demonstratie bij Turks consulaat in Deventer voor vrijlating Murat Memis

Foto: SP

Vanochtend hebben we voor het Turkse consulaat in Deventer steun betuigd aan Murat Memis en zijn familie. Hij mag Turkije niet verlaten wegens het uiten van zijn vrije mening. Woensdag zal over deze kwestie een debat gevoerd worden in de Tweede Kamer waarin minister Blok gevraagd gaat worden krachtig stelling te nemen tegen deze onrechtmatige vrijheidsberoving en de Turkse regering om onmiddellijke vrijlating van Murat te verzoeken. Zie ook RTV Oost en teken s.v.p. het manifest betreffende deze zaak.

Lees verder
24 juni 2019

vervolg (aard)gasloos Raalte

Foto: SP

Op donderdag 20 juni jl. heeft een delegatie van de afdeling gesproken met de gemeentelijke projectleider van de (aard)gasloos pilot in de wijk Westdorp. Uit ons buurtonderzoek was nl. gebleken dat veel inwoners van de wijk niet of slecht op de hoogte waren en/of zijn van de plannen die de gemeente met hun wijk heeft i.v.m. met het op termijn verdwijnen van het aardgas uit de wijk en meer in het algemeen over de zogenaamde 'energietransitie' 

Lees verder
7 juni 2019

Zelfregiecentrum Raalte 1 jaar

Foto: Guus van Riel

Het zelfregiecentrum Raalte bestaat 1 jaar en daarmee wilde SP afdeling Raalte hen graag feliciteren. Als kado hebben we een uit de kluiten gewassen damspel aangeboden.

Lees verder
29 mei 2019

SP Raalte aanwezig bij pensioenactie Arnhem

Foto: Ellen vd Bderg

Ook SP Raalte / Olst-Wijhe was aanwezig bij de pensioenactie in Arnhem. Velen vroegen om uitleg van de tekst op ons actiebord met de koolmezen en pensioenratten. Die hebben we met plezier gegeven en daarmee veel aanwezigen nog wat extra kunnen informeren over de wijze waarop het kabinet ons in het pak wil naaien wat betreft ieders pensioen.

Lees verder
25 mei 2019

Wat gaat burger (aard)gasloos kosten?

Foto: SP

De Stentor bericht over plannen voor het (aard)gasvrij maken van Raalte. Te beginnen met de wijk Westdorp. Wat gaat dat betekenen voor de burger?

Lees verder
19 mei 2019

Campagnenieuws

Foto: SP
Zaterdag 18 mei hebben we in de centra van Raalte, Wijhe en Heino campagne gevoerd voor de EU-verkiezingen. Het was een zonnige en geslaagde campagne. We hebben veel inwoners kunnen spreken over hun visie op  Europa. De gesprekken gingen vooral over de steeds langere arm van Brussel. Maar ook de arbeidsmigratie en buitensporige beloningen voor Europese commissarissen zijn ter sprake gekomen. Het steeds afnemende vertrouwen in de politiek weerklonk in alle gesprekken. Een zorgelijk gegeven. Het is tijd voor rechtvaardigheid!
Lees verder
19 mei 2019

Even voorstellen

Foto: SP

Beste leden, 
Wij zijn Shraddha en Brenda, de nieuwe voorzitter en secretaris van de afdeling SP Raalte, Olst-Wijhe.
Het is hoogste tijd weer een links en socialistisch geluid te laten horen en te strijden voor een rechtvaardige samenleving.
Hiervoor is het belangrijk te weten wat er in onze afdeling leeft en wat onze leden bezig houdt.
Daarvoor willen we iedere woensdag een persoonlijk gesprek aangaan.
Wat houdt u bezig, hoe kijkt u tegen de huidige politiek en de samenleving aan, wat speelt in uw buurt, waarvoor bent u bereid zich in te zetten?

Lees verder
14 mei 2019

Raalte gasvrij?!

Foto: E. vd Berg

Het is u zeker niet ontgaan.  Gemeente Raalte is bezig met het project Gasvrij Raalte, waar dit jaar in de wijk Westdorp een pilot zal worden gestart. Een ambitieus plan!

Lees verder
13 mei 2019

Voor behoud Vogeleiland in Deventer

Foto: GvanR

Foto: SP
Lees verder
4 april 2019

Verkeersagenda Raalte 2019

Foto: Guus van Riel

Een ROND-DE-TAFELGESPREK (Raadspleinsessie nieuwe stijl) biedt mogelijkheid tot participatie in optima forma. De burger mag meedenken! Hoe goed dat gaat bleek vanavond wel uit de inbreng van verschillende mensen. Twee jaar geleden mochten de inwoners uit de gemeente Raalte een puntje op de kaart zetten op de plekken die als knelpunt/gevaarlijk werden ervaren. Vervolgens bleef het twee jaar stil…..

Lees verder

Pagina's