h

Van het afdelingsbestuur

20 maart 2020

Van het afdelingsbestuur

Het corona virus is een feit en we moeten het samen het hoofd bieden. Als leden van de SP afdeling vormen we een club waar solidariteit en interesse in elkaar voorop staan. Daarom heeft ons belteam afgelopen week getracht al onze leden telefonisch te spreken. Waar dat niet gelukt is, is er een mail  of een kaart gestuurd.
Het is goed om te horen dat de meeste mensen het goed maken, er is voldoende sociaal netwerk en mensen zorgen goed voor elkaar. Hartverwarmend. Alle leden spreken hun  bewondering uit over de vitale diensten.  “Ze moeten meer geld en waardering krijgen”

Helaas bestaat er nog steeds veel onzekerheid over de uitbetalingen aan mensen met flex- en  nul-urencontracten Ook kappers zitten met hun handen in het haar. Komt er wel of niet een vergoeding als ze de zaak sluiten? Voor ondernemers onder ons is het ook een zeer spannende tijd.
Vele mantelzorgers en kinderen zijn bezorgd om hun dierbaren in verpleeg- en verzorgingshuizen die nu vaak geïsoleerd zijn. Ondertussen werken schoonmaakdiensten, zorgpersoneel, chauffeurs en alle anderen in onmisbare beroepen door om Nederland draaiend te houden. De voedselbank in Olst-Wijhe en Raalte kan nog steeds voldoende voedsel bieden maar bereid zich voor op mogelijke tekorten.

Tot slot, laten we deze crisis als een kantelpunt gebruiken om voortaan goed te weten wat in onze samenleving belangrijk is en wat minder. Dat zorgpersoneel, vuilnismannen, schoonmakers, chauffeurs en leraren het hart van onze samenleving vormen.
Dat flex-contracten zeer onzeker zijn en onze zzp’ers niet voldoende beschermd zijn zoals nu  bleek.
Laten we deze crisis gebruiken om zaken recht te zetten, een samenleving te vormen waarin rijkdommen eerlijk verdeeld worden, die weet wat belangrijk is en dat ook openlijk waardeert!
Maar vooral laten we trots zijn op elkaar, omdat er zoveel solidariteit en aandacht voor elkaar is.

De vrijwilligers van de SP zijn bereid om praktische hulp te bieden door bv boodschappen te doen, regelmatig met iemand te bellen of zaken over uitkeringen uit te zoeken.
Neem gerust contact op: raalte@sp.nl

Met strijdbare groet,

Lenka Shraddha Pitrmanova
Voorzitter SP Afdeling Olst Wijhe en Raalte

U bent hier