h

Raalte gasvrij?!

14 mei 2019

Raalte gasvrij?!

Foto: E. vd Berg

Het is u zeker niet ontgaan.  Gemeente Raalte is bezig met het project Gasvrij Raalte, waar dit jaar in de wijk Westdorp een pilot zal worden gestart. Een ambitieus plan!

Wat voor gevolgen heeft deze energietransitie  voor de inwoners van de wijk, vooral op het financiële vlak?

Als we de gemeentelijke rapporten lezen zijn er twee mogelijkheden met betrekking tot de kosten voor de geleverde energie: of onze energiekosten dalen of de kosten stijgen enorm als de tarieven conform de Warmtewet 2018 worden doorberekend.

Als we er op tijd bij zijn, kunnen we samen met de inwoners hierin een verschil maken!

SP Raalte is op zaterdag 11 mei jl. de wijk Westdorp ingegaan om een onderzoek te doen en heeft daarvoor enquêtes uitgedeeld. Hopelijk komt er veel respons! 

Wat willen we weten? Hoe zijn de wijkbewoners bij dit project betrokken ?
Hoe groot is hun zeggenschap in dit project? Wat zijn hun ideeën en hun zorgen?

Deze energietransitie gaat vroeg of laat ook u aan! Wilt u er meer van weten en, nog beter, wilt u samen met ons de energietransitie zo goed mogelijk overleven dan is actie van de burger nodig. Dus sluit u aan en neem contact met ons op via raalte@sp.nl of via het contactformulier 

U bent hier