h

Nieuw afdelingsbestuur

16 maart 2019

Nieuw afdelingsbestuur

Tijdens de ledenvergadering van 11 maart jl. is het nieuwe bestuur gekozen.

Foto: SP

Ellen van den Berg (r) droeg de voorzittershamer over aan de nieuw gekozen voorzitter Lenka Pitrmanova en werd door haar opvolger op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een kleine toespraak:

"Beste Ellen,

Jij bent al héél lang voorzitter van de afdeling Raalte en wilt die functie nu echt gaan overdragen. Om met zekerheid het begin van jouw voorzitterschap te achterhalen hebben we gezocht in onze “archieven”. En dat valt nog niet mee al hebben we gelukkig een website waar wel het een en ander is terug te vinden. Voor zover we het konden nagaan was je in april 2009 in ieder geval al voorzitter en waarschijnlijk werd je het in de loop van 2008. Vóór die  tijd heb je nog een poos de functie van penningmeester bekleed en we zijn heel blij dat je hebt aangeboden dit voor de toekomst weer te willen oppakken. Met een onderbreking rond 2014 ben je tot op de dag van vandaag onze voorzitter geweest. Ook al stelt ons dat voor de “uitdaging” een nieuwe voorzitter te vinden hebben we alle begrip voor jouw wens om het voorzitterschap nu te kunnen overdragen. En deze keer liefst aan een lid uit Raalte. 

Alle activiteiten en acties waaraan je tijdens je voorzitterschap hebt meegewerkt hier benoemen zou  te lang duren maar een aantal zullen we toch niet onvermeld laten.

Zo was daar de actie voor de postbodes in december 2015 waarvoor je ook ons toenmalig kamerlid Sharon Gesthuizen naar Raalte haalde. 
Het protest tegen gentechmais in 2009 met onze europarlementarier Kartika Liotard. 
Actie voor het behoud van de sociale werkplaatsen in februari en maart 2013.
Protesten tegen afbraak Openbaar vervoer in 2007, ‘09, ‘10, ‘13, ‘14 en 2015.
Komst speeltuintje aan de Grutto in 2010.
Protesten tegen de verkwanseling van energiebedrijven in 2009.
Acties tegen de afbraak van de AOW door de jaren heen.
En natuurlijk de meest recente actie “Ceintuurbaan is geen racebaan” waar je ook je steentje aan hebt bijgedragen.

Actie voeren is een belangrijk aspect van het SP-lidmaatschap maar ook de minder opvallende activiteiten mogen wel genoemd worden. Zo heb je een flink aantal mensen bijgestaan in hun strijd tegen onrecht wat henzelf of anderen werd aangedaan. Je was (en bent) altijd bereid je nek uit te steken in het belang van de zwakkeren in onze samenleving.

Het zijn slechts enkele “highlights” uit je lange voorzitterscarrière waarmee we willen onderstrepen hoezeer we je inzet al die jaren waarderen.

Ellen, je bent een mens met heel veel kwaliteiten maar waar we bijzonder veel bewondering voor hebben is je doorzettingsvermogen waarmee je altijd geprobeerd hebt iedereen in zijn waarde te laten en zijn of haar eigen talenten te laten gebruiken en ontwikkelen. Je was een waardig voorzitter! Heel veel dank daarvoor."

U bent hier