h

Zelfregiecentrum voor GGZ cliënten gaat open!

22 mei 2018

Zelfregiecentrum voor GGZ cliënten gaat open!

Foto: Google.com / Google Maps Streetview

Begin 2017 kwamen enkele RIBW-cliënten de vergadering van SP Raalte bijwonen om hun situatie in het ontmoetingshuis voor Midden Raalte, DeBuut te bespreken. Ondanks alle goede bedoelingen kan deze doelgroep zich niet voldoende ontwikkelen in DeBuut.
Graag willen ze erkenning hiervoor en dromen over een ontmoetingscentrum in Raalte voor GGZ cliënten. Ze hebben  een duidelijke visie op wat ze nodig hebben:
Een open centrum voor GGZ ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, buurtbewoners en vrijwilligers. Een centrum waar iedereen welkom is voor inloop en activiteiten.

Een voorwaarde om zoiets te kunnen realiseren is dat het initiatief uit de doelgroep zelf moet komen. Dat is geen probleem. De GGZ cliënten en ex-cliënten hebben samen met enkele SP leden de touwtjes in handen genomen. Toenmalig SP fractievoorzitter Anke Hoeneveld ging veldonderzoek doen om de situatie te verkennen. SP bestuurslid Joke Kleijn bleef met GGZ  cliënten en ex-cliënten in contact en bracht hun visie op een nieuwe ontmoetingsplek in kaart.

Uit het onderzoek van Anke en de informatie van Joke bleek dat de GGZ cliënten inderdaad in DeBuut onvoldoende ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten. Na overleg ging Harry van Kampen, toenmalig raadslid voor de SP Raalte, de onderhandelingen aan met wethouder Gosse Hiemstra en zijn ambtelijke ondersteuning.

En zie, dankzij de inspanningen van alle betrokkenen  gaat op 4 juni 2018 aan Kerkstraat 13,  Zelfregiecentrum Raalte open onder de coördinatie van Vriendendiensten en RIBW GO. Een centrum waar je gewoon jezelf mag zijn. Het centrum wat ontstaan is door dromen niet los te laten maar ze te verwezenlijken. Respect voor alle moedige GGZ cliënten en ex-cliënten die opgestaan zijn en hun ongenoegen in succes hebben weten te vertalen. We hoeven in Raalte niet te spreken over een kwetsbare groep van GGZ cliënten maar een krachtige groep van GGZ cliënten. Complimenten. 

Namens SP Raalte,
Lenka Shraddha Pitrmanova

U bent hier