h

Harry van Kampen toch een lintje

26 april 2018

Harry van Kampen toch een lintje

Foto: SP

Bij het afscheid als raadslid vergeten maar nu toch gedecoreerd. En terecht! (klik aub op "lees verder" en lees de speech waarin de waardering van de afdeling voor Harry's werk zo treffend door Peter van Lint wordt verwoord) 

Foto: Jos Tijhuis

Nadat de lintjesregen was neergedaald nog even een plaatje bij een praatje in de hal van het gemeentehuis.

Harry is niet alleen namens de koning door de burgemeester toegesproken maar ook de afdeling heeft bij monde van ons afdelingslid Peter van Lint grote waardering uitgesproken voor al het werk dat Harry tijdens zijn 12-jarig raadslidmaatschap heeft verzet. De tekst van Peters speech volgt hier:

"Beste Harry,

Straks gaat de burgemeester zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd Harry van Kampen een onderscheiding te verlenen. De motivatie is: 12 jaar trouw lidmaatschap van de Raad.

 

Ik vrees dat zijne majesteit weinig tot niets af weet van Harry van
Kampen. Daarom wil ik, als de burgemeester mij dat toestaat, de
koning even bijpraten, zodat hij weet dat hij Harry de onderscheiding zeer terecht heeft toegekend.

 

Majesteit,

U kent Harry niet. U weet niet hoe sterk hij zich maakt voor mensen die niet met een gouden lepel in de mond zijn geboren. Die rond moeten komen van de bijstand of enkel een AOW. Voor mensen met een handicap, voor mensen die persoonlijke hulp nodig hebben, voor mensen met een huurschuld.

O ja, majesteit, hij kan zich vastbijten in een probleem en dan is hij een pitbull die niet loslaat. Dan lijkt het alsof hij nergens anders meer mee bezig is. Dat kan een goedkoop kaartje voor de minima voor een toneel- of muziekvoorstelling zijn, of een bewaakte fietsenstalling annex reparatieafdeling, annex leerhuis, of het gratis parkeren in het centrum of de te hoge rente die de gemeentelijke kredietbank in rekening brengt aan mensen die toch al niks te makken hebben. Harry leeft niet voor zichzelf, maar voor anderen.

 

Weet
u majesteit, Harry is ook één brok creativiteit. Zijn passie is
actie voeren om wat in zijn ogen verkeerd is, aan de kaak te stellen
en verbeteringen door te voeren. En dan verzint hij van alles, van
een podium waarop de gelegenheidszanger bij een verkiezings-campagne kan staan, of een levensgrote postbus waaruit de laatste postbode te voorschijn kan komen, tot een imitatielaadpunt voor electrische auto’s. Zijn hersens lijken wel een onophoudelijk flikkerende kerstverlichting waaruit steeds weer nieuwe ideeën oplichten.

 

Hij vindt van zichzelf dat hij “laagopgeleid” is. Harry heeft inderdaad geen schoolopleiding gevolgd die hem makkelijk in staat stelt het afgrijselijke jargon waarin de raadsstukken gesteld zijn, direct te begrijpen. Maar dat heeft hem er nooit van weerhouden de stukken uit te pluizen en als iets hem niet beviel, dan diende hij een motie in, zelfs in de wetenschap dat die het niet zou halen, vaak omdat hij met zijn ideeën ver voor de troepen uitliep.

 

Hij vindt zichzelf dus “laag opgeleid”, maar is tegelijk van mening
dat er in de Raad veel meer mensen zoals hij zouden moeten zitten,
zodat de Raad echt een afspiegeling is van de maatschappij en niet
een verzameling hele en halve intellectuelen. En hij strijdt daarom
al jaren voor een helderder en meer publiekgericht taalgebruik in de
raadsstukken en in de contacten van de gemeente met de mensen in de dorpen.

 

Kijk majesteit, om al deze redenen heeft u Harry de onderscheiding
toegekend. Nu weet u zeker dat hij die ten volle verdiend heeft.

 

Beste Harry,

nu richt ik het woord rechtstreeks tot jou.

Ik moest de koning eerst duidelijk maken waarom jij die onderscheiding moest krijgen, en dat het niet zomaar een formaliteit was.

Het is ook geen eindpunt, er is geen periode afgesloten, weliswaar heeft de SP deze tussentijdse schermutseling van de raadsverkiezing
verloren, maar de strijd gaat door. Ik hoop dat jij deze onderscheiding dan ook zult beschouwen als een aanmoediging om op jouw weg en op jouw manier door te gaan.

 

Harry van Kampen van Heemskerk tot de Stoevinghe te Heino, ik wens je namens de leden van de Socialistische Partij Raalte van harte geluk met deze onderscheiding. Draag haar met trots."

*/

/*-->*/

/*-->*/

U bent hier