h

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018

8 maart 2018

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018

"We houden de raad wakker en boeken successen"
Aldus lijsttrekker Harry van Kampen     

"Eén mug kan je uit de slaap houden. En zó kan een kleine fractie een hele raad wakker houden." Gevat reageert SP-lijsttrekker Harry van Kampen op de vraag wat zijn partij, die in 2014 twee raadszetels veroverde, voor elkaar kan krijgen in de Raalter gemeenteraad. Van kampen is trots op de resultaten van de SP. Voor alle kandidaten klik op Lees verder. Verkiezingsprogramma in rechter kolom.
 

Nr 2: Lenka Pitrmanova  

Hbo psychiatrisch verpleegkundige, sportliefhebber

 • Meer zeggenschap voor huurders over hun woning.
 • Huizen energiezuiniger maken zonder huurverhoging.
 • Raalte een duurzaam dorp waar mensen naar elkaar omkijken.
Nr 3: Lucas Dijk            

Accountant, penningmeester SP-Raalte

 • Geen werkverplichting voor bijstands-gerechtigden. tegenprestatie alleen vrijwillig.
 • Geen verdringing van betaalde arbeid.
 • Geen sociale rechercheurs in Raalte.
 • Minima volledig ontzien bij onvermijdelijke bezuinigingen.
Nr 4: Joke Kleijn            

Moeder, mantelzorger

 • Stop de afbraak van onze sociale verworvenheden.
 • Iedereen recht op een menswaardig bestaan.
Nr 5: Jos Tijhuis            

Project-engineer, scheidsrechter handbal, technicus Hoftheater

 • Kunst, cultuur en sport voor iedereen toegankelijk.
 • Bij verkeerskeuzes veiligheid op eerste plaats.
Nr 6: Bogusia Dijk            

Flexwerker, arbeidsbemiddelaar

 • Alleen bouw van sociale huurwoningen in Raalte om het grote tekort in die sector op te vangen.
 • Minima worden ontzien bij de jaarlijkse huurverhogingen.

U bent hier