h

Schriftelijke vragen SP over AMvB Reële prijs

5 september 2017

Schriftelijke vragen SP over AMvB Reële prijs

SP wil meer duidelijkheid over kwaliteit, hoeveelheid en prijs van thuiszorg in Raalte evenals over de salarissen van thuiszorgmedewerkers. Zie hierover ook het artikel "Loondump dreigt in thuiszorg" in DeStentor van 30 augustus 2017.

Schriftelijke vragen aan college of burgemeester
(artikel 39 RvO)
Datum: 27 augustus 2017
Onderwerp: AMvB Reële Prijs
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:
  1. Welk effect heeft de nieuwe AMvB Reële Prijs voor de thuiszorg op de thuiszorgmedewerkers in de gemeente Raalte?
  2. Wat is de uitkomst van de nieuwe indicaties? Hoeveel mensen hebben de indicatie LOT (met regie/signalering) en hoeveel mensen hebben de goedkopere vorm HH gekregen?
  3. Welk effect heeft deze herindicatie op het loon van de thuiszorgmedewerkers?
  4. Welke maatregelen neemt Raalte om de thuiszorg kwalitatief GOED te houden?
  5. Welk tarief hanteert Raalte voor de thuiszorg vanaf 1-1-2018?
Toelichting:
Sinds 1 juli 2017 is de AMvB Reële Prijs van toepassing, om een reëler tarief te stellen voor de huishoudelijke zorg. Het tarief moet hoog genoeg zijn om de thuiszorgmedewerker volgens de cao
VVT te betalen. De FNV stelt dat een tarief voor huishoudelijke zorg lager dan € 25 te laag is om een gemiddeld cao loon van te kunnen betalen. Een fatsoenlijk tarief voor thuiszorgmedewerkers is een voorwaarde voor goede thuiszorg. De nieuwe tarieven (minimaal € 25,-) voor thuiszorg gaan in per 1-1-2018.   

Als de verzorgende niet meer hoeft te “signaleren of regie te nemen”, gaan de verzorgende er in loon een kwart salaris op achteruit. Signaleren/regie (zien hoe het gaat en actie nemen als ’t nodig is) is juist belangrijk voor de cliënten, dat maakt de thuiszorg GOEDE en verantwoorde thuiszorg.

Raalte is/gaat de huidige inwoners-met-thuiszorg opnieuw indiceren: kijken of de cliënten nog wel signaleren of regievoering nodig hebben (LOT/HH2), naast de huishoudelijke zorg. Voor de verzorgenden betekent dat loondump, doordat ze bij wegvallen van ‘signaleren/regie’ een kwart van hun salaris kwijtraken als ze alleen huishoudelijke taken doen (HH1).

Het betekent ook een verslechtering van de thuiszorg, omdat er geen regie/signalering meer is, die vaak van levensbelang is of kan zijn.

Naam en ondertekening:
Anke Hoeneveld en Harry van Kampen, SP

U bent hier