h

Tijd voor de feiten achter onze pensioenen

3 september 2016

Tijd voor de feiten achter onze pensioenen

De media laten ons bijna dagelijks weten dat de pensioenfondsen er beroerd voor staan. Er dreigen niet alleen kortingen op de uitkeringen, maar ook op de pensioenopbouw van de werkenden. De AOW staat eveneens onder druk. Een groepje topambtenaren bedacht kort geleden een truc om deze volksverzekering sluipenderwijs af te schaffen. En nu maar afwachten wie dit idee na de verkiezingen oppakt. Voor velen van ons is het bijna niet meer te volgen.

Vandaar dat de SP het initiatief voor een bijeenkomst in Deventer heeft genomen. Deze vindt plaats op maandag 12 september, om 20.00 uur. Twee deskundige sprekers geven hun visie op wat er werkelijk aan de hand is met onze pensioenen. De bijeenkomst is gratis, voor iedereen toegankelijk en zal plaatsvinden in Woon-/Zorg-centrum Humanitas, Radboudlaan 1 in Deventer.

Sprekers:

  • Rob de Brouwer, voorzitter van de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers, oud-voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en schrijver van het heldere en zeer leesbare boek 19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen;
  • Paul Ulenbelt, lid van de Tweede Kamer voor de SP.

"We staan er beroerd voor, korten in 2017 behoort tot de mogelijkheden,” is keer op keer de constatering van de pensioenfondsen. Journalisten schrijven het op zonder kritische vragen te stellen. De fondsen dreigen met deze kortingen en willen ons gelijktijdig laten geloven dat het wel meevalt. Ze verzwijgen dat er op termijn een koopkrachtverlies van 20 tot 25% kan
ontstaan.

Met de verkiezingen in zicht wordt de kwestie van de koopkracht van ouderen ineens de zorg
van de regering. Wat zit hierachter? En zijn deze zorgen oprecht?
Het is duidelijk: de pensioenfondsen en een groot aantal politieke partijen willen een nieuw pensioenstelsel, omdat het oude niet meer zou voldoen. Waarom? Is dit stelsel ongunstig voor jongeren? Of bouwen jongeren geen pensioen op omdat ze flexibele contracten hebben of noodgedwongen als ZZP’er moeten werken?

Moeilijke vragen, waarop EENVOUDIGE antwoorden mogelijk zijn.

U bent hier