h

Brief aan de rekenkamercommissie

20 november 2011

Brief aan de rekenkamercommissie

De raadsfractie heeft de rekenkamercommissie gevraagd eens te willen kijken naar het beleid bij de gemeente Raalte ten aanzien van aan- en verkoop van grond. Daarover is o.a. de volgende correspondentie gevoerd:

De brief van de fractie aan de rekenkamer luidde al volgt:

"Beste R.R. Malag voorztter Rekenkamercommissie,

Oproep Onderwerp 2012

De SP fractie heeft samen met de steun fractie hierover gesproken. Wij denken dat aan en verkoop van grond en gebouwen een thema zou kunnen zijn om eens naar te kijken.

Hoe komen we daarop?

In het centrum Raalte is er grond verkocht aan een notaris voor een kantoor ver onder de prijs.
Op de begraafplaats tussen Raalte en Heeten is er een gebouwtje verkocht voor een zeer laag bedrag plus een terughuurformule is bedacht die lijkt op mats werk. De huur is jaren voor uit betaald. In onze ogen wordt met dat bedrag het gebouwtje op geknapt.

Nu zijn dit geen grote zaken maar als dat hier zo gaat zou het in de grote bedragen ook zo kunnen gaan volgens de formule vrienden en bekenden hebben voorrang voor een mats prijs.

Heeft u na voorgaande opmerkingen vragen? Die zijn van harte welkom.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Harry van Kampen namens de SP fractie"

De reactie van de rekenkamercommissie:

"Geachte heer Van Kampen,

Wij hebbe uw bericht in goede orde ontvangen.

Bedankt voor uw bijdrage. Het onderwerp zou kunnen passen in het beleid van de gemeente inzake het beheer van kapitaalgoederen.

Wij zullen uw suggestie meenemen in onze overwegingen.

Met vriendelijke groet,

Rob Malag

Voorzitter rekenkamercommissie"

U bent hier