h

Stemadvies!

20 februari 2010

Stemadvies!

Tijdens de folderactie op zaterdag 20 februari waren onze vrijwilligers getuige van een op zijn minst 'merkwaardige actie' die werd uitgevoerd met gebruikmaking van een gemeentelijk voertuig. Proeven wij hier de wrange smaak van censuur?

Op de Lierderholthuisweg werd door de bestuurder van een duidelijk als gemeentelijk voertuig herkenbare pick-up truck

gemeente_pickup borden als hieronder afgebeeld, weggehaald en afgevoerd.

geenCDAofGB
Onze medewerkers achtten deze handelwijze dermate opvallend dat ze er toch even een foto van hebben gemaakt. Dit tot groot ongenoegen van de bestuurder van de pick-up. Hij reageerde nogal agressief en dreigde de politie te zullen bellen. Door de weg te blokkeren met zijn eigen voertuig verhinderde hij het doorrijden van onze medewerkers. Kennelijk is er enig gebrek aan "blauw op straat" want zelfs na enig wachten verschenen geen vertegenwoordigers van de sterke arm en vervolgde toch een ieder zijns weegs.

Vreemd is wel dat ambtenaren (van de Gemeente Olst-Wijhe?) op zaterdag met een dienstvoertuig verkiezingscampagnemateriaal (van werkgroep "Stop Varkensflats Wijhe") verwijderen. OZB straks omhoog om deze extra "service" te kunnen bekostigen? Werd hier mogelijk illegaal gebruik gemaakt van het dienstvoertuig ten faveure van CDA en GemeenteBelangen? Wij zullen het waarschijnlijk nooit weten.

U bent hier