h

Lourenssen opnieuw lijsttrekker

22 december 2009

Lourenssen opnieuw lijsttrekker

kandidaten_in_de_sneeuw
De leden van de SP Raalte hebben op 21 december tijdens de algemene ledenvergadering de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In de top van de lijst is gekozen voor ervaring en vernieuwing. Unaniem is Willy Lourenssen voor de vierde keer tot lijsttrekker gekozen voor de komende raadsverkiezingen. Verrassend nieuw op twee staat Marie-Louise Vissers uit Heino. Lourenssen stond voor een zware persoonlijke afweging. Want sinds 2007 is hij ook de fractievoorzitter van de vijfkoppige SP-fractie, de grootste oppositiepartij in de Overijsselse Staten. Extra ondersteuning door het afdelingsbestuur en de te verwachte zetelwinst hebben hem uiteindelijk over de streep getrokken. De ledenvergadering benadrukte met Lourenssen als boegbeeld voor de SP de beste lijsttrekker in huis te hebben.

Verrassend nieuw op de tweede plaats staat Marie-Louise Vissers uit Heino. Als maatschappelijk werkster heeft zij veel ervaring met zorg en welzijn. Ook heeft zij gewerkt met plattelandsvrouwen en heeft zij zich o.a. bezig gehouden met de problematiek onder de Overijsselse boerengezinnen. Vissers: "Als je ziet wat die gezinnen de afgelopen jaren voor de kiezen hebben gekregen, dan kun je spreken over een beroepsgroep die zware klappen heeft moeten opvangen. Me daar voor inzetten was voor mij niet alleen beroepsmatig maar werd meer en meer ook een roeping." Met Vissers krijgt Raalte een bijzonder kritisch raadslid erbij. De raads- en commissievergaderingen die zij tot nu toe heeft bijgewoond, hebben haar verbijsterd. De democratische spelregels zijn ver te zoeken en zij wil zich ervoor inzetten dat Raalte niet nog verder afglijdt naar het niveau van een bananenrepubliek.

SP mikt op twee zetels winst
De ledenvergadering sprak haar verwachting uit om net als vier jaar geleden twee zetels te winnen. Daarmee zou de SP van drie naar vijf zetels stijgen. Vissers gaat zich met name inzetten voor de zorg en de agrarische sector. Zij vervangt de huidige nummer twee Melanie Hagen-van der Vegt. Melanie stopt met het raadswerk omdat zij zich meer op haar gezin wil gaan richten en zal in plaats daarvan plaatsnemen in de steunfractie. Buschauffeur Harry van Kampen, dé actievoerder onder de raadsleden, staat weer op plaats drie en zal zich weer vol enthousiasme inzetten voor meer openbaar vervoer en het bewaken van het schaarse openbaar groen. Nieuw op vier staat Ben Misha, die de fractie vanuit zijn achtergrond komt versterken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Op vijf staat de voormalige afdelingsvoorzitter Edith Lokate-Albers, die werkzaam is in de verpleeghuiszorg.

Naast bovenstaande punten zijn de belangrijkste SP-speerpunten voor de komende raadsperiode: Het bestrijden van de (stille) armoede en het stoppen van de verslechteringen in de zorg, in het bijzonder de thuiszorg. Ook wil de SP dat er flink geïnvesteerd wordt in het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen, die vanzelfsprekend ook energiezuinig moeten zijn. Daarnaast moeten alle kernen weer met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. In de loop van januari zal het verkiezingsprogramma worden gepresenteerd.

Zie ook: kandidatenlijst SP Raalte gemeenteraadsverkiezingen periode 2010-2014

U bent hier