h

Actie tegen slibtransport door Heeten

6 november 2008

Actie tegen slibtransport door Heeten

SLIBTRANSPORTEN: HEETEN MIJDEN, HIER NIET RIJDEN!!!
Opschorting slibtransporten door fonkelnieuw dorpscentrum Heeten

Oproep aan inwoners van Heeten om te protesteren middels een raamaffiche.

SP-leden delen woensdag 5 november raamaffiches uit in Heeten. De actie is gericht tegen de slibtransporten door Heeten. De SP maakt zich sterk om samen met inwoners en organisaties uit Heeten de Grondbank zo ver te krijgen dat de slibtransporten worden opgeschort totdat een meer aanvaardbare oplossing is gevonden.

Inwoners en organisaties in Heeten zijn boos over de mogelijke slibtransporten door hun dorpskern. Vanaf woensdag 5 november denderen tot wel 50 zware slibtransporten dagelijks door de net vernieuwde dorpskern van Heeten richting de Linderveldsplas te Lettele. Zeven jaar lang maar liefst. En wat doet de overheid: de gemeenten Deventer en Raalte, de provincie en het waterschap geven niet thuis. De grondbank GMG, ook een overheidsinstantie, kan gewoon haar gang gaan. De Grondbank heeft geen boodschap aan wat die slibtransporten onder de Heetense gemeenschap te weeg brengen. Na jarenlang wachten en zelfs dodelijke ongevallen kwam er eindelijk een rondweg in Heeten. Vrachtauto’s hoeven niet meer door het dorpscentrum en de verkeersveiligheid is verbeterd. In september werd het fraai vernieuwde dorpscentrum nog feestelijk geopend. En koud een maand later denderen zware vrachtauto’s weer dagelijks door Heeten: de straten kapot en de verkeersveiligheid weg. In Heeten is men terug bij af, terug bij de situatie van vóór de rondweg. Dat hebben de inwoners van Heeten niet verdiend!

De SP roept inwoners en organisaties op zich te melden om gezamenlijk het protest kracht bij te zetten (raalte@sp.nl of 06-389 387 06).

Dit affiche kunt u voor het raam hangen of op uw huisvuilcontainer plakken. Wilt u meer affiches, mail naar raalte@sp.nl, www.raalte.sp.nl

En natuurlijk nog wat foto's van de actie op 5 november


Verzamelen op het plein in Heeten


Ook de plaatselijke bakker wilde graag een affiche ophangen


Aan de deur een praatje maken en een affiche afgeven


Of bij afwezigheid bewoner gewoon in de brievenbus


Als op "de mooiste plek in Heeten" deze bakbeesten de bocht om moeten:

dan staan de bandensporen op de stoep

Je zult daar maar net fietsen!!

Nee, de burgerij van Heeten was het helemaal met ons eens, getuige de affiches die tijdens onze actie al achter de ramen werden gehangen

Na afloop nog even een kop koffie tegen de kou

Direct na de actie hoorden we op de radio dat de gemeente Deventer vooralsnog geen toestemming geeft voor de stort van het slib in de Linderveldplas. Voorlopig dus ook nog geen transporten door Heeten.

U bent hier