h

wmo

27 januari 2018

STOP DE MARKTWERKING IN DE THUISZORG

Foto: SP

Op 24 januari hebben we samen met de afdeling Deventer uitvoerig stil gestaan bij de desastreuze gevolgen van de marktwerking in de thuiszorg.

Lees verder
3 april 2016

Noodfonds schuldhulpverlening

Op initiatief van de SP-fractie hebben de oppositiepartijen in de Raalter Gemeenteraad een amendement ingediend met als doel een noodfonds in te stellen als extra vangnet voor minima die in acute problemen raken. Zoals in De Stentor van 2 april jl. gemeld werd is het amendement aangenomen en wordt het noodfonds dus ingesteld. Het amendement is in de bijlage te lezen.

Lees verder
17 november 2012

Advies Sociale Voorzieningen

Heb je een (gezins)inkomen rond of een klein beetje boven het sociaal minimum? Dan kan het zijn dat je recht hebt op extra financiële ondersteuning vanuit de Gemeente of vanuit landelijke regelingen.

Lees verder
22 mei 2012

Eigen bijdrage voor scootmobiel moet van tafel

De Olstenaar Rob Nieuwland nam contact op met onze afdeling. Hij startte samen met familie en vrienden een actie om de bijdrage die scootmobielgebruikers per 1 juli 2012 in Olst/Wijhe moeten gaan betalen van tafel te krijgen. scootmobielactie

Lees verder
17 maart 2012

meldpunt gezinsbijstand

Het Kabinet Rutte heeft de gezinsbijstand ingevoerd. Een bijstandsuitkering is niet meer het recht van een individu, maar wordt afhankelijk van het gezinsinkomen. Ouders en inwonende kinderen krijgen straks gezamenlijk één uitkering. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders of partners onderling, maar ook naar die van inwonende (meerderjarige) kinderen.

Lees verder
9 september 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op de bijstand en de thuiszorg

De SP Raalte eist opheldering van het gemeentebestuur over de bezuinigingen op het bijstandsbudget en de thuiszorg voor gemeenten. Minister Donner gaat snijden in de gemeentelijke budgetten voor de bijstand. Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal uitkeringen vanwege de crisis is toegenomen. Ook minister Klink doet een greep in de gemeentekas van 200 miljoen. Dit komt uit het budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees verder
4 juni 2008

Geslaagde avond over thuiszorg

Op maandag 26 mei vond in het Annahuis in Raalte een thema-avond plaats over de thuiszorg (WMO). Met een opkomst van zo'n 40 personen was de avond goed bezocht. Veel problemen die zich binnen de thuiszorg inmiddels hebben voorgedaan als gevolg van de invoering van de WMO kwamen aan de orde. Dat het mogelijk in Raalte nog niet zo ernstig is als in veel andere gemeenten neemt niet weg dat er nog heel veel verbeterd kan/moet worden. Zie ook het weblog van Monique Kempff (Minima)

Lees verder
11 mei 2008

Henk van Gerven in Raalte

Ons Tweede Kamerlid Henk van Gerven bezocht zaterdag 10 mei Raalte in het kader van de meldweek Wmo.

Lees verder

U bent hier