h

Van de fractie

5 oktober 2017

Na wikken en wegen kiest Gerrit Kelder toch niet voor de raad

En in dit artikel in de De Stentor kunt u lezen wat zijn (zeer goede) argumenten daarvoor zijn.

Lees verder
5 september 2017

Schriftelijke vragen SP over AMvB Reële prijs

SP wil meer duidelijkheid over kwaliteit, hoeveelheid en prijs van thuiszorg in Raalte evenals over de salarissen van thuiszorgmedewerkers. Zie hierover ook het artikel "Loondump dreigt in thuiszorg" in DeStentor van 30 augustus 2017.

Lees verder
12 juli 2016

SP-motie woonvisie aangenomen

Tijdens de raadsvergadering d.d. 30 juni 2016 is de SP-motie over de woonvisie, gesteund door D66, LA en PvdA aangenomen.

Lees verder
3 december 2013

Mindervaliden toch welkom in Hoftheater

Vorige week maakten wij melding van het ontbreken van een bruikbare toegang voor mindervaliden, met name rolstoelers, in het Hoftheater in Raalte. Ons raadslid Harry van Kampen werd gisteren door de PvdA gevraagd of hij daarover nog een motie ging indienen.

Lees verder
30 november 2013

Schouwburg bezoek Raalte

Ik wil het u niet onthouden. Afgelopen week was de raad uitgenodigd voor een bezoek aan het Hoftheater in Raalte.
Van de 25 raadsleden verschenen er twee, één van rechts VVD en één van de SP.
invalideningang

Lees verder
28 augustus 2013

Zonne-energie in Raalte

SP fractie Raalte - Zonnepanelen.

Lees verder
27 augustus 2013

Raalte voor paal

Maar niet de goede zou je zeggen. Veel gemeenten in Nederland vonden het een goed idee om gratis drinkwatertappunten te plaatsen.

Watertappunt_Zwolle_station
Watertappunt Zwolle station NS

Lees verder
20 november 2011

Brief aan de rekenkamercommissie

De raadsfractie heeft de rekenkamercommissie gevraagd eens te willen kijken naar het beleid bij de gemeente Raalte ten aanzien van aan- en verkoop van grond. Daarover is o.a. de volgende correspondentie gevoerd:

Lees verder
18 november 2011

Drinkwatertappunt in Raalte

De SPfractie doet het voorstel om een duurzaam drinwatertappunt in het centrum te plaatsen.

Lees verder
21 oktober 2011

SP enige partij in Raalter raad tégen gentech

De motie van de SP over ongewenstheid van genetisch gemanipuleerde producten op Raalter grondgebied werd door geen enkele andere partij gesteund op de raadsvergadering van 20 oktober 2011.

Lees verder

Pagina's

U bent hier