h
Politieke verzen

Ballade van de postbode

Peter van Lint

Werumeus Buning schreef ooit de “ballade van de boer”, waarin hij laat zien dat een boer altijd dóórwerkt, wat er ook gebeurt. De steeds terugkerende regels is: “ en de boer hij ploegde voort”. Daarop is deze ballade geïnspireerd.
 

De koning leeft, de koning gaat weer dood,
de fiets wordt uitgevonden, en de trein,
een Zeppelin vliegt over naar Berlijn,
we krijgen stadsgas, oproer over brood,
algemeen kiesrecht, vrouwen voeren strijd,
de Veluwe wordt grotendeels bebost:
de postbode bezorgt gewoon de post
vandaag als alle dagen, als altijd....
daarom deze ballade, de postbode gewijd.

In Rusland roeren zich de bolsjewieken,
in Nederland grijpt Troelstra naar de macht,
Colijn wordt ooit vervangen door Van Agt,
economie kent dalen en ook pieken,
en Nederland wordt links of rechts geleid,
ministers worden zeker afgelost:
de postbode brengt onverstoord de post,
vandaag en morgen, eigenlijk altijd,
daarom deze ballade, de postbode gewijd.

Geen hitte kon hem deren, ijs noch regen,
en elke dag nam hij zijn zware last,
eerst op zijn rug, of op de fiets getast,
toen met een karretje, hij kon er tegen.
Hij werd door menigeen daarom benijd!
In uniform en keurig uitgedost,
bezorgde hij zo dagelijks de post,
behalve zondag, andere dagen wel, altijd
daarom deze ballade, de postbode gewijd.

Het was een mooie baan, een voor het leven,
en met vooruitzicht op een goed pensioen,
zo’n baan waarvoor j’een moord zou willen doen,
je kon er echt wel garantie op geven....
Maar toen kwam e-mail, en een nieuw beleid;
onoplosbaar probleem; te zware kost....:
Toch bracht de postbode nog wel de post,
haast alle dagen nog, bijna altijd...
daarom deze ballade, de postbode gewijd.

Toen liep het grondig mis, je kon het wachten,
privatisering besmette het land,
ook energie en zorg gingen van de hand,
en postbode werd een der oude ambachten,
naast schillenboer, vlasspinster, keukenmeid,
obscuur als kwakzalver of paragnost:
Nu brengt de postbode nooit meer de post,
misschien in het hiernamaals, in de eeuwigheid.....
daarom deze ballade, de postbode gewijd

U bent hier